Ritual del Matrimonio - Hispaniae Dioecesium

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 2462/94/L

HISPANIAE DIOECESIUM

Instante Excellentissimo Domino Elia Yanes Alvarez, Archiepiscopo Caesaraugustano et Coetus Episcoporum Hispaniae Praeside, litteris die 19 decembris 1994 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, interpretationem hispanicam Ordinis celebrandi Matrimonium, editio typica altera, prout exstat in exemplari huic Decreto adnexo, perlibenter confirmamus.
In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo ab Apostolica Sede petita confirmatio conceditur. Eiusdem insuper textus impressi duo exemplari ad hanc Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 31 Ianuarii 1995.

ANTONIUS M. Card. JAVIERRE
Praefectus

Gerardus M. Agnelo
Archiep. a Secretis

No hay comentarios:

Publicar un comentario