Ritual del Matrimonio - Decretum

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. CD 1068/89

DECRETUM

Ritus celebrandi Matrimonium, qui olim in Rituali Romano inveniebatur, ex decreto Concilii Vaticani II instauratus est anno 1969 per promulgationem a Sacra Rituum Congregatione factam Ordinis celebrandi Matrimonium.
In hac editione typica altera idem Ordo exhibetur ditior in Praenotandis, ritibus ac precibus, variationibus nonnullis introductis, ad norman Codicis Iuris Canonici anno 1983 promulgati.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, de speciali mandato Summi Pontificis IOANNIS PAULI II, novam hanc editionem eiusdem Ordinis publici iuris facit. Ordo vero in editione typica altera et lingua latina exaratus, statim ac prodierit, vigere incipiet; linguis autem vernaculis, cum translationes ab Apostolica Sede sint confirmatae, a die quem Conferentiae Episcoporum statuerint.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 19 Martii 1990, in sollemnitate S. Ioseph.

EDUARDUS Card. MARTÍNEZ
Praefectus

✠ Ludovicus Kada
Archiep. tit. Thibicensis
a Secretis

No hay comentarios:

Publicar un comentario