Missale Romanum - S. Ioseph opificis

Propium de Sanctis
Maius

Die 1 maii
S. Ioseph opificis

Ant. ad introitum Ps 127,1-2 
Beátus omnis qui timet Dóminum, qui ámbulat in viis eius. Labóres mánuum tuárum manducábis, beátus es, et bene tibi erit, allelúia.

Collecta 
Rerum cónditor, Deus, 
qui legem labóris humáno géneri statuísti, 
concéde propítius, 
ut, beáti Ioseph exémplo et patrocínio, 
ópera perficiámus quae praecipis, 
et preámia consequámur quae promíttis. 
Per Dóminum.


Super oblata 
Fons totíus misericórdiae, Deus, 
réspice ad múnera nostra, 
quae in commemoratióne beáti Ioseph 
maiestáti tuae deférimus, 
et concéde propítius,
ut obláta dona fiant praesídia supplicántium. 
Per Christum.

Praefatio: 
De missione sancti Ioseph

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo. 

V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre,
nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: 

Et te in commemorátione beáti Ioseph 
débitis magnificáre praecóniis, benedícere et praedicáre. 
Qui et vir iustus, a te Deíparae Vírgini Sponsus est datus, 
et fidélis servus ac prudens, 
super Famíliam tuam est constitútus, 
ut Unigénitum tuum, 
Sancti Spíritus obumbratióne concéptum, 
patérna vice custodíret, 
Iesum Christum Dóminum nostrum. 

Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, 
sócia exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas,deprecámur, 
súpplici confessióne dicéntes: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Col 3,17 
Omne quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nómine Dómini, grátias agéntes Deo, allelúia.

Post communionem 
Caeléstibus, Dómine, pasti delíciis, súpplices te rogámus, 
ut, exémplo beáti Ioseph, 
caritátis tuae in córdibus nostris testimónia geréntes, 
perpétuae pacis fructu iúgiter perfruámur. 
Per Christum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario