Missale Romanum - Commune Beatae Mariae Virginis

COMMUNE BEATAE MARIAE VIRGINIS

Hae Missae adhibentur etiam pro celebranda memoria sanctae Mariae in sabbato, et in Missis votivis de beata Maria Virgine. In omnibus orationibus, ubi invenitur vocabulum "commemoratio", adhiberi potest pro opportunitate etiam "memoria".

I. Tempore "per annum"

Haec formularia adhiberi possunt iuxta normas etiam in tempore Quadragesimae, ubi agitur aliquae celebratio beatae Mariae Virginis in calendario proprio rite inscripta.

1

Ant. ad introitum
Salve, sancta parens, eníxa puérpera Regem, qui caelum terrámque regit in saecula saeculórum.

Collecta
Concéde nos fámulos tuos, quaesumus, Dómine Deus,
perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére,
et, gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne,
a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia.
Per Dóminum.

Super oblata
Súscipe, quaesumus, Dómine, preces pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum, ut, intercedénte beáta María, Fílii tui Genetríce, nullíus sit írritum votum, nullíus sit vácua postulátio. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Cf.Lc 11,27
Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.

Post communionem
Suméntes, Dómine, caeléstia sacraménta,
quaesumus cleméntiam tuam,
ut, qui de beátae Vírginis Mariae
commemoratióne laetámur,
eiúsdem Vírginis imitatióne,
redemptiónis nostrae mystério
digne valeámus famulári.
Per Christum.

2

Ant. ad introitum
Beáta es, Virgo María, quae ómnium portásti creatórem; genuísti qui te fecit, et in aetérnum pérmanes Virgo.

Collecta
Concéde, miséricors Deus,
fragilitáti nostrae praesídium,
ut, qui sanctae Dei Genetrícis
memóriam ágimus,
intercessiónis eius auxílio
a nostris iniquitátibus resurgámus.
Per Dóminum.

Super oblata
Genetrícis Fílii tui memóriam venerántes,
quaesumus, Dómine,
ut sacrifícii huius oblátio nosmetípsos,
grátia tua largiénte,
tibi perfíciat munus aetérnum.
Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Lc 1,49
Fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius.

Post communionem
Redemptiónis aetérnae partícipes effécti,
quaesumus, Dómine,
ut, qui Genetrícis Fílii tui memóriam ágimus,
et de grátiae tuae plenitúdine gloriémur,
et salvatiónis contínuum sentiámus augméntum.
Per Christum.

3

Ant. ad introitum
Benedícta es tu, Virgo María, a Dómino Deo excélso prae ómnibus muliéribus super terram; quia nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum.

Collecta
Sanctíssimae venerántibus Vírginis Maríae
memóriam gloriósam,
ipsíus nobis, quaesumus, Dómine,
intercessióne concéde,
ut de plenitúdine grátiae tuae
nos quoque mereámur accípere.
Per Dóminum.

Super oblata
Laudis tibi, Dómine, hóstias offérimus,
de Genetrícis Fílii tui commemoratióne laetántes;
praesta, quaesumus,
ut per haec sacrosáncta commércia
ad redemptiónis aetérnae proficiámus augméntum.
Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,48
Beátam me dicent omnes generatiónes, quia ancíllam húmilem respéxit Deus.

Post communionem
Refécti, Dómine, caeléstibus alimóniis,
te súpplices exorámus,
ut Fílium tuum, ex alma Vírgine natum,
quem sacraménto suscépimus,
confiteámur verbis et móribus teneámus.
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

4

Ant. ad introitum Cf. Ps 44,13 Ps 15 Ps 16
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne.

Collecta
Famulórum tuórum, quaesumus, Dómine, delícta ignósce,
ut, qui tibi placére de áctibus nostris non valémus,
Genetrícis Fílii tui Dómini nostri intercessióne salvémur.
Qui tecum.

Super oblata
Súscipe, Dómine,
múnera quae tibi offérimus,
et praesta, ut corda nostra,
Sancti Spíritus luce irradiáta,
exémplo beátae Vírginis Maríae,
tua semper váleant perquírere et conserváre.
Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem
Laudáte Dóminum Deum nostrum, quia in María ancílla sua adimplévit misericórdiam suam, quam promísit dómui Israel.

Post communionem
Sumptis, Dómine, salútis et fídei sacraméntis,
súpplices te deprecámur,
ut, beátam Vírginem Maríam devóte recoléntes,
supérnae caritátis cum ipsa partícipes fíeri mereámur.
Per Chrístum.

5

Ant. ad introitum Cf. Lc 1,28 Lc 42
Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.

Collecta
Deus, qui beátam Vírginem Maríam,
inter húmiles et páuperes praecelléntem,
Matrem Salvatóris elegísti,
praesta, quaesumus,
ut, eius exémpla sectántes,
tibi sincérae fídei praestémus obséquium
et in te totam spem salútis collocémus.
Per Dominum.

Super oblata
Súscipe, Dómine,
haec nóstrae devótionis múnera,
et praesta, ut, qui Fílii tui
imménsae caritátis opus recólimus,
in tui et próximi dilectióne
beátae Maríae Vírginis confirmémur exémplo.
Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Cf. Ps 86,3; Lc 1,49
Gloriósa dicta sunt de te, Virgo María, quia fecit tibi magna, qui potens est.

Post communionem
Concéde, Dómine, Ecclésiae tuae,
ut, huius sacraménti virtúte roboráta,
sémitas Evangélii alácriter percúrrat,
donec beátam pacis visiónem attíngat,
qua Virgo María, húmilis ancílla tua,
iam frúitur in aetérnum gloriósa.
Per Christum.

6

Ant. ad introitum
Virga Iesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit; pacem Deus réddidit, in se reconcílians ima summis.

Collecta
Adiuvet nos, quaesumus, Dómine,
beátae Maríae semper Vírginis
intercéssio veneránda,
et a cunctis perículis absolútos
in tua fáciat pace gaudére.
Per Dóminum.

Super oblata
Múnera tibi placatiónis
et laudis offérimus, Dómine, humíliter deprecántes,
ut, beátae Maríae Vírginis sequéntes exémpla,
nosmetípsos exhibeámus hóstiam sanctam,
tibi placéntem.
Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Ps 44,3
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in aetérnum.

Post communionem
Caelésti alimónia nutrítos,
fac nos, Dómine,
exémplo beátae Vírginis Maríae,
pura tibi conversatióne servíre,
et cum ipsa te sincéris láudibus magnificáre.
Per Christum.

7

Ant. ad introitum Cf. Lc 1,47-48
Ait María: Exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia respéxit Dóminus humilitátem ancíllae suae.

Collecta
Deus, qui virginálem aulam beátae Maríae,
in qua Verbum tuum habitáret, elígere dignátus es,
da, quaesumus, ut, eius nos defensióne munítos,
iucúndos fácias interésse eius commemoratióni.
Per Dóminum.

Super oblata
Accépta sint tibi, Dómine, múnera pópuli tui,
in commemoratióne beátae Maríae obláta,
quae tibi virginitáte plácuit et humilitáte
concépit Fílium tuum Dóminum nostrum.
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Lc 2,19
María conservábat ómnia verba haec, cónferens in corde suo.

Post communionem
Spirituális alimóniae partícipes effécti,
quaesumus, Dómine Deus noster,
ut, beátam Vírginem Maríam assídue imitántes,
et Ecclésiae servítio semper inveniámur inténti
et tui experiámur gáudia famulátus.
Per Christum.

8

Ant. ad introitum
Felix es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol iustítiae, Christus Deus noster, per quem salváti et redémpti sumus.

Collecta
Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut fidéles tui,
qui sub sanctíssimae Vírginis Maríae patrocínio laetántur,
eius pia intercessióne a cunctis malis liberéntur in terris,
et ad gáudia aetérna perveníre mereántur in caelis.
Per Dóminum.

Super oblata
Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium,
in beátae Maríae Dei Genetrícis commemoratióne delátas,
ut et tibi gratae sint, et nobis cónferant tuae propitiatiónis auxílium.
Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), vel II.

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,48
Respéxit Dóminus humilitátem ancíllae suae, ecce enim beátam me dicent omnes generatiónes.

Post communionem
Salutáribus refécti sacraméntis,
súpplices te, Dómine, deprecámur,
ut, qui memóriam beátae Vírginis
Dei Genetrícis Maríae venerándo égimus,
redemptiónis tuae fructum perpétuo experíri mereámur.
Per Christum.

II. Tempore Adventus

Ant. ad introitum Cf. Is 45,8
Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum; aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.

Vel: Cf. Lc 1,30-32
Angelus ad Maríam ait: Invenísti grátiam apud Deum; Ecce concípies et páries fílium, et vocábitur Altíssimi Fílius.

Collecta
Deus, qui de beátae Maríae Vírginis
útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte,
carnem suscípere voluísti,
praesta supplícibus tuis,
ut, qui vere eam Dei Genetrícem crédimus,
eius apud te intercessiónibus adiuvémur.
Per Dóminum.

Vel:
Deus, qui promíssa Pátribus
adímplens beátam Vírginem Maríam elegísti,
ut Mater fíeret Salvatóris,
concéde nobis illíus exémpla sectári,
cuius humílitas tibi plácuit,
et obodiéntia nobis prófuit.
Per Dóminum.

Super oblata
Accipe, Dómine, haec múnera,
et tua virtúte in sacraméntum salútis convérte,
in quo, cessántibus figurálibus Patrum hóstiis,
verus Agnus offértur, Iesus Christus Fílius tuus,
ex intácta Vírgine ineffabíliter natus.
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.


Ant. ad communionem Cf. Is 7,14
Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel.

Post communionem
Mystéria quae súmpsimus, Dómine Deus noster,
misericórdiam tuam in nobis semper osténdant,
ut Fílii tui incarnatióne salvémur,
qui Genetrícis eius commemoratiónem
fidéli mente celebrámus.
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

III. Tempore Nativitatis

Ant. ad introitum
Génuit puérpera Regem, cui nomen aetérnum, et gáudia matris habens cum virginitátis honóre: nec primam símilem visa est, nec habére sequéntem.

Vel:
Virgo Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.

Collecta
Deus, qui salútis aetérnae,
beátae Maríae virginitáte fecúnda,
humáno géneri praemia praestitísti,
tríbue, quaesumus,
ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus,
per quam merúimus Fílium tuum
auctórem vitae suscípere,
Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum.
Qui tecum.

Vel:
Deus, cuius Verbum ab aetérno génitum
ex Vírginis útero procédere voluísti,
concéde, quaesumus, ut, beáta María intercedénte,
splendóre praeséntiae suae nostras illúminet ténebras,
ac de sua plenitúdine donet nobis laetítiam et pacem.
Qui tecum.

Super oblata
Beáta témpora celebrántes,
quae per temporálem Unigéniti tui nativitátem
et partum Maríae Vírginis consecrásti,
haec oblátio, quaesumus, Dómine,
nos sanctíficet, atque in illo tríbuat renásci.
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.


Ant. ad communionem Cf. Lc 11,27
Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.

Post communionem
Incarnáti Verbi tui Córpore et Sánguine refécti,
quaesumus, Dómine, ut haec divína mystéria,
quae in commemoratióne beátae Vírginis Maríae
laetánter accépimus, eiúsdem Fílii tui
divinitátis partícipes nos semper effíciant.
Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

IV. Tempore paschali

Ant. ad introitum Cf. Ps 29,12
Convertísti, Dómine, planctum meum in gáudium mihi, et circumdedísti me laetítia, allelúia.

Collecta
Deus, qui, per resurrectiónem Fílii tui
Dómini nostri Iesu Christi,
mundum laetificáre dignátus es, 
praesta, quaesumus,
ut, per eius Genetrícem Vírginem Maríam,
perpétuae capiámus gáudia vitae.
Per Dóminum.

Super oblata
Súscipe, sancte Pater,
oblatiónem humilitátis nostrae,
quam tibi laeti exhibémus,
commemoratiónem beátae Maríae Vírginis celebrántes,
et praesta, ut nobis, sacrifício Christi sociátis,
temporális fiat consolátio et aetérna salvátio.
Per Christum.


Ant. ad communionem
Laetáre, Virgo Mater, quia surréxit Christus de sepúlcro, allelúia.

Post communionem
Paschálibus sacraméntis refécti,
quaesumus, Dómine,
ut, qui Genetrícis Fílii tui memóriam recólimus,
vitam Iesu in carne nostra mortáli manifestémus.
Per Christum.

Tempore paschali adhiberi potest etiam Missa de Sancta Maria, Regina Apostolorum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario